Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest SuperWnetrze.pl Damian Bochenek-Dobrowoslki z siedzibą przy ulicy Organki 2, 31-990 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr NIP 6772191629

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Adres korespondencyjny:
SuperWnetrze.pl
Ul. Organki 2
31-990 Kraków
Adres e-mail: info@superwnetrze.pl

3. Na jakich podstawach i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zatem w oparciu na następujące podstawy prawne oraz cele:

3.1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:

- utworzenia i zarządzania Kontem;
- obsługi i realizacji Zamówienia;
- przeprowadzenia procesu płatności;
- zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług;
- rozliczanie wykonanych umów oraz usług świadczonych przez SuperWnetrze.pl w ramach serwisu oraz Sprzedawcy;
- obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
- nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);

3.2. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją;

3.3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:
- archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
- obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi Klienta;
- windykacja należności i dochodzenie roszczeń;
- przygotowywania wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwisu,
- przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych Klientów i Użytkowników,

3.4. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach serwisu SuperWnetrze.pl oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta - w celach określonych treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych;

4. Jakie dane zbieramy? Jakie dane są niezbędne?
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu SuperWnetrze.pl . Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w serwisie SuperWnetrze.pl oraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu SuperWnetrze.pl; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach serwisu SuperWnetrze.pl.

a. Dane zbierane podczas rejestracji
Niektóre funkcje systemu dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Podczas procesu rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email, hasło jakiego będziesz używał w naszym sklepie oraz dodatkowo będziesz musiał podać następujące dane: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, dodatkowo także nazwę firmy oraz posiadany nr NIP. Ostatnim krokiem rejestracji konta będzie akceptacja regulaminu korzystania ze sklepu SuperWnetrze.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.superwnetrze.pl/regulamin.html.
Wskazane powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora danych w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator danych ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

b. Zamówienia składane bez rejestracji Użytkownika
Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez zakładania Konta użytkownika. W takim wypadku należy wprowadzić ww. dane wymagane podczas rejestracji do formularza zamówienia oraz przesłać formularz zamówienia do Administratora danych za pośrednictwem serwisu SuperWnetrze.pl.

c. Zamówienia składane drogą telefoniczną i e-mailową
Istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie oraz mailowo. W takim wypadku pracownik SuperWnetrze.pl przyjmuje zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie za zgodą Kupującego i na wyraźne jego żądanie wprowadza dane do systemu. W zależności od rodzaju towaru i specyfiki zamówienia pracownik Sprzedawcy decyduje następnie czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma drogą elektroniczną email z potwierdzeniem złożenia zamówienia, Kupujący będzie miał możliwość anulowania lub zmiany zamówienia poprzez odesłanie zwrotnego maila z prośbą o anulowanie lub zmianę zamówienia.

d. Dane zbierane podczas zakupu
Zanim będziesz mógł dokonać transakcji tj. zakupu towaru w naszym serwisie zapytamy Cię o imię, nazwisko, adres (do wysyłki) oraz numer telefonu. Aby dokonać zakupu będziesz musiał zaakceptować regulamin korzystania z serwisu SuperWnetrze.pl dostępny na stronie internetowej pod adresem www.SuperWnetrze.pl/regulamin/

e. Dane, które zbieramy gdy kontaktujesz się z nami
Kontaktując się z nami za pomocą poczty email przekazujesz nam dane na który mamy przesłać odpowiedź. Te dane wykorzystywane są jedynie do kontaktu w danej sprawie, przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia oraz nie są zbierane ani przetwarzane przez Administratora danych.

f. Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych aby dopasowywać sklep SuperWnetrze.pl do potrzeb i wymagań Klientów.

Dane o użytkownikach serwisu SuperWnetrze.pl zbierane są celem badań statystycznych. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Badania te mają na celu poprawę funkcjonalności serwisu oraz ułatwienie korzystania z niego potencjalnym klientom. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku odwiedzającym stronę serwisu SuperWnetrze.pl.

5. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w tym Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.
Dane zbierane w sytuacjach opisanych w punkcie 4. niniejszej polityki bezpieczeństwa będą przetwarzane w jednym lub kilku celach szczegółowo wymienionych w punkcie 3 niniejszej polityki.

6. Komu przekazujemy Twoje dane?

Administrator danych nie będzie odsprzedawać danych osobowych naszych Klientów podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą przetwarzane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu, dokonania ewentualnego zakupu oraz w celu realizacji umowy.

Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom.

W celu wykonania umowy Twoje dane mogą zostać przekazane w szczególności:
- wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty.

- firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.

- producentowi lub dystrybutorowi danego produktu, w celu realizacji zamówienia, w szczególności jego wysyłki bezpośrednio z siedziby producenta lub dystrybutora. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a danym producentem.

7. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

a) Jeżeli dokonałeś zakupu towaru, możesz otrzymywać od nas wiadomości dotyczące statusu Twojego zamówienia oraz okazjonalne wiadomości reklamowo-promocyjne związane z ofertą sklepu SuperWnetrze.pl , jeżeli wyraziłeś uprzednio zgodę na otrzymywanie tego typu informacji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojego zamówienia oraz będzie to niezbędne do jego realizacji. Za Twoją zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu świadczenia dodatkowych usług takich jak newsletter (biuletyn z promocjami). Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz newsletter (wiadomości reklamowo-promocyjne dotyczące oferty www.SuperWnetrze.pl). Ponadto w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera wycofując udzieloną wcześniej zgodę. Aby zrezygnować z newslettera, możesz kliknąć w link "wypisz się" znajdujący się w stopce każdego biuletynu lub wysłać maila z prośbą o wypisanie na adres info@superwnetrze.pl
Powyższy fakt zostanie odnotowany w prowadzonym przez nas rejestrze zgód, po czym Twoje dane zostaną usunięte z mailingowej bazy danych administratora.

b) Jeżeli dodałeś dobrwolnie swojego maila do newslettera w stopce strony otrzymujesz obniżkę wartości zamówienia o kwotę 20 zł przy zakupie powyżej 250 zł.

8. Ochrona prywatności i danych osobowych

Klient zawierając umowę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych Administratora są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom zewnętrznym.

Użytkownikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: info@superwnetrze.pl. Ponadto po zalogowaniu się do systemu, możesz samodzielnie wprowadzić zmiany danych osobowych które zostały zebrane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu.

Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa;

Bazy danych Administratora są szyfrowane oraz zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się jedynie z udziałem osób mających w tym zakresie niezbędne upoważnienie do przetwarzania danych. Powierzanie danych podmiotom zewnętrznym odbywa się na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9. Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w serwisie SuperWnetrze.pl i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w serwisie SuperWnetrze.pl, nie dłużej niż 10 lat od likwidacji konta w serwisie SuperWnetrze.pl.

Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w serwisie SuperWnetrze.pl wówczas dane są przetwarzane przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody przez 10-letni okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

10. Profilowanie analityczne, sprzedażowe oraz marketingowe

Administrator informuje, że Twoje dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

11. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych oraz przede wszystkim dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb odbiorców. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie z plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

12. Google Analytics

W naszym serwisie SuperWnetrze.pl stosowany jest system analizy ruchu (Google Analytics). W tym celu Google Analytics stosuje pliki cookies. Zbieramy te dane w celu oceny użyteczności strony oraz poprawy jakości funkcjonowania sklepu aby każdy Klient mógł korzystać z jego zawartości bez problemów. Wykorzystanie tego urządzenia odbywa się z zasadami ochrony prywatności. Zasady te dostępne są pod adresem: www.google.com/policies/privacy/. Użytkownik ma możliwość wyłączenia narzędzia Google Analytics, w tym celu powinien zapoznać się z instrukcją dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 13. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

13. Retargeting

Nasze strony internetowe korzystają z tak zwanej technologii retargetingu. Wykorzystujemy tę technologię, aby móc zaoferować użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę internetową. Umożliwia ona przedstawienie użytkownikom, którzy zainteresowali się naszym sklepem i naszymi produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów.

W ramach retargetingu i reklamy banerowej korzystamy z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie. Są to następujące firmy:

- Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/

- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

- GO PL SP Z O O, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

14. Opinie

Nasz sklep przekazuje informacje do firm które zbierają opinie

- Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań

- Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 52

W celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług Administrator może przekazywać dane osobowe swoim partnerom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w celu prowadzenia działań analitycznych. W przypadku zmian w tym zakresie Administrator powiadomi o tym fakcie poprzez wprowadzenie zmian w Regulaminie. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.