Czy stare budownictwo musi posiadać świadectwo charakterystyki energetyczne?

2023/06/23

Zasady dotyczące posiadania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Kiedy wymagane jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej dla domu starszego typu?

Wyjątki od obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej w 2023 roku

Ile jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Nadchodzące zmiany w regulacjach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej od 2024 roku

 

Zasady dotyczące posiadania Świadectwa Charakterystyki  Energetycznej

Od 28 kwietnia 2023 roku, każdy dom, niezależnie od daty jego budowy, będzie musiał posiadać świadectwo energetyczne. Ta zmiana regulacji wprowadza nowe zasady, które dotyczą nie tylko nowo wybudowanych budynków wielorodzinnych, ale również domów jednorodzinnych oraz mieszkań zbudowanych przed 2009 rokiem. Ta zmiana jest znaczącym krokiem ku większej efektywności energetycznej i zwiększa odpowiedzialność właścicieli nieruchomości.

Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że nie wszystkie budynki muszą posiadać świadectwo energetyczne. Dokument ten jest wymagany tylko w określonych sytuacjach, takich jak sprzedaż lub wynajem nieruchomości. Istnieją jednak budynki, które są całkowicie zwolnione z tego obowiązku, na przykład te o małej powierzchni użytkowej lub niewykorzystywane komercyjnie.

Podstawowym celem wprowadzenia świadectwa energetycznego jest poprawa efektywności energetycznej budynków i zwiększenie świadomości społecznej na temat konieczności oszczędzania energii. Świadectwo energetyczne dostarcza informacji o zużyciu energii w budynku, co może pomóc właścicielom i najemcom w lepszym zarządzaniu energią i generowaniu oszczędności.

Zrozumienie nowych regulacji dotyczących świadectwa energetycznego jest niezmiernie ważne dla każdego właściciela nieruchomości. Zarządcy, właściciele, a także osoby planujące wynajem lub zakup domu czy mieszkania powinni być świadomi, kiedy i dla jakich nieruchomości wymagane jest świadectwo energetyczne. Ten dokument nie tylko pomoże w ocenie zużycia energii, ale również może wpłynąć na wartość nieruchomości na rynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej - MIESZKANIE Świadectwo charakterystyki energetycznej - MIESZKANIE Certyfikaty charakterystyki energetycznej

339 zł

Świadectwo charakterystyki energetycznej - DOM Świadectwo charakterystyki energetycznej - DOM Certyfikaty charakterystyki energetycznej

499 zł

Świadectwo charakterystyki energetycznej - LOKAL UŻYTKOWY Świadectwo charakterystyki energetycznej - LOKAL UŻYTKOWY Certyfikaty charakterystyki energetycznej

499 zł

Kiedy wymagane jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej dla domu starszego typu?

W kontekście sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, znaczenie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej wzrasta. Jego posiadanie nie jest już opcjonalne, ale staje się koniecznością. Co więcej, na mocy nowelizowanych przepisów, informacja o świadectwie powinna być zawarta już w ogłoszeniu o zbyciu lub wynajmie nieruchomości.

Świadectwo jest niezbędne nie tylko dla nowych budynków, ale także dla tych starszych, użytkowanych już domów czy mieszkań, które właściciele planują sprzedać lub wynająć. Kupujący lub potencjalny najemca ma prawo znać charakterystykę energetyczną nieruchomości, na którą planuje przeznaczyć swoje środki.

Oczywiście, obowiązek sporządzenia świadectwa nie dotyczy wszystkich przypadków. W sytuacji, gdy świadectwo dla budynku lub części budynku zostało już przygotowane, informacja o tym powinna znaleźć się w ogłoszeniu. To kluczowe dla zrozumienia, jak świadome decyzje mogą podjąć potencjalni nabywcy czy najemcy.

Ale co dokładnie oznacza świadectwo charakterystyki energetycznej? To dokument zawierający informacje na temat efektywności energetycznej budynku, czyli dane dotyczące zapotrzebowania na energię do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia. W efekcie, pokazuje ono, jak wiele energii dom zużywa i jak duże będą potencjalne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

W kontekście wynajmu, posiadanie takiego świadectwa daje wynajmującemu jasność co do potencjalnych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości. Z kolei w przypadku sprzedaży, może to wpłynąć na decyzję o zakupie i ostateczną cenę nieruchomości.

Podsumowując, świadectwo charakterystyki energetycznej jest kluczowym elementem procesu zbycia lub wynajmu nieruchomości. Zapewnia ono przejrzystość i pozwala na podjęcie świadomych decyzji, zarówno przez sprzedających, jak i kupujących lub wynajmujących. Warto zatem pamiętać o tym obowiązku i uwzględnić go już na etapie publikowania ogłoszenia.

 

Wyjątki od obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej w 2023 roku

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest kluczowym dokumentem związanym z zarządzaniem nieruchomościami, ale istnieje wiele przypadków, w których jego sporządzenie nie jest wymagane. Należą do nich:

1. Budynki chronione na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Obiekty wykorzystywane jako miejsca kultu i do działalności religijnej, takie jak kościoły, katedry, bazyliki itp.

3. Budynki przemysłowe i gospodarcze bez instalacji zużywających energię, z wyjątkiem wbudowanego oświetlenia.

4. Budynki mieszkalne, które są używane nie dłużej niż 4 miesiące w roku.

5. Wolnostojące budynki o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².

6. Budynki gospodarstw rolnych o wskaźniku EP, który określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, nie wyższym niż 50 kWh/(m²rok).

Ważne jest, aby wyjaśnić, czym jest gospodarstwo rolne w kontekście prawa. Zgodnie z art. 553 Kodeksu cywilnego, gospodarstwo rolne to grunty rolne z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, które stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, a także prawa związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Dla powyżej wymienionych budynków nie istnieje obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Warto dodać, że jeśli nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy budynku, również nie jest wymagane sporządzenie tego dokumentu.

Podsumowując, choć obowiązek sporządzania świadectw energetycznych rozciąga się na wiele rodzajów nieruchomości, istnieją sytuacje, w których ten dokument nie jest wymagany. Dobrze jest znać te wyjątki, aby uniknąć niepotrzebnego obciążenia administracyjnego.

 

Ile jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem o ograniczonej ważności - dziesięć lat od dnia sporządzenia. Tutaj kluczowe jest to, że ustawodawca odnosi się do momentu sporządzenia dokumentu, a nie jego przekazania. W praktyce, dla nabywców nowego lokalu mieszkalnego, data sporządzenia świadectwa może różnić się od daty zakupu nieruchomości.

W przypadku przeprowadzenia prac budowlano-instalacyjnych, które zmieniają charakterystykę energetyczną budynku lub jego części w ciągu tych 10 lat, konieczne jest sporządzenie nowego świadectwa. Ta procedura wynika bezpośrednio z postanowień art. 14 ust. 2 ustawy regulującej ten obszar.

Nowe świadectwo charakterystyki energetycznej ponownie będzie ważne przez 10 lat od momentu jego sporządzenia. W tym kontekście należy podkreślić, że sporządza się zupełnie nowy dokument, a nie aktualizuje obowiązujące świadectwo. To ma bezpośrednie konsekwencje dla obliczenia nowego terminu ważności.

Podsumowując, wydane świadectwo charakterystyki energetycznej pozostaje ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia, a nie przekazania. Istotne jest, że wszelkie prace budowlane wpływające na charakterystykę energetyczną budynku mogą wymagać sporządzenia nowego dokumentu, co z kolei wpływa na obliczenie nowego terminu jego ważności. Zrozumienie tych zależności jest kluczowe dla prawidłowego zarządzania nieruchomościami i zgodności z obowiązującym prawem.

 

Nadchodzące zmiany w regulacjach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej od 2024 roku

Planowane zmiany w przepisach dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej przewidują od 2024 roku obowiązek posiadania tego dokumentu dla wszystkich zarządców i właścicieli budynków, zarówno jedno- jak i wielorodzinnych. To oznacza, że świadectwa te będą wymagane nie tylko dla nowych nieruchomości, ale także dla tych już istniejących.

Widać wyraźne i konsekwentne dążenie do zwiększenia liczby budynków o niskim zużyciu energii - co jest trendem, który należy pozytywnie ocenić. Z pewnością, wzrost zapotrzebowania na usługi związane ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej spowoduje zwiększenie konkurencji w tej dziedzinie. Można oczekiwać, że to zjawisko przyczyni się do obniżenia cen za realizację tego typu usług.

Należy jednak pamiętać o konieczności dokładnej weryfikacji podmiotów oferujących usługi sporządzania świadectw energetycznych. Sprawdzenie, czy dany podmiot posiada wymagane uprawnienia do sporządzenia świadectwa energetycznego, czy jest wpisany na listę uprawnionych podmiotów, zgodnie z art. 17 i 18 ustawy, jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowości i legalności całego procesu.

Podsumowując, od 2024 roku oczekuje nas znacząca zmiana w zakresie regulacji dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej. Wszyscy właściciele i zarządcy budynków, niezależnie od tego, czy są to nowe, czy istniejące nieruchomości, będą musieli posiadać takie świadectwo. To z pewnością wpłynie na rynek usług związanych ze sporządzaniem tych dokumentów, zwiększając konkurencję i prawdopodobnie obniżając ceny.

Poprzedni artykuł Następny artykuł