Świadectwa charakterystyki energetycznej 2023

2023/06/16

Świadectwo energetyczne jest obowiązkowe od 28 kwietnia 2023 roku! Wymagane jest nie tylko dla nowo zbudowanych domów lub mieszkań w budynkach wielorodzinnych, lecz także dla tych wcześniej zbudowanych. Dodatkowo będą wymagane kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Dlaczego potrzebujesz świadectwa charakterystyki energetycznej?

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jakie informacje zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

Kto potrzebuje świadectwa charakterystyki energetycznej?

Kto wydaje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

 

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest kluczowym dokumentem, który analizuje zapotrzebowanie na energię w kontekście budynku lub jego części. Jest to wskaźnik, który odnosi się do energii wykorzystywanej do ogrzewania, wentylacji, przygotowywania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia. W przypadku budynków niemieszkalnych, uwzględnia się również zużycie energii na oświetlenie.

Kup świadectwo charakterystyki energetycznej>>>

swiadectwo energetyczne

Zgodnie z prawem europejskim, posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe w określonych sytuacjach. Ta dyrektywa została wprowadzona w celu promowania budownictwa efektywnego energetycznie oraz zwiększenia świadomości społecznej na temat możliwości oszczędzania energii w budynkach.

Informacje zawarte w świadectwie energetycznym pozwalają właścicielom, najemcom lub użytkownikom budynków określić przybliżone roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym szacowany koszt utrzymania związany ze zużyciem energii. Te dokumenty mają więc kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania zasobami energetycznymi.

Świadectwo charakterystyki energetycznej - DOM Świadectwo charakterystyki energetycznej - DOM Certyfikaty charakterystyki energetycznej

499 zł

Świadectwo charakterystyki energetycznej - MIESZKANIE Świadectwo charakterystyki energetycznej - MIESZKANIE Certyfikaty charakterystyki energetycznej

339 zł

Świadectwo charakterystyki energetycznej - LOKAL UŻYTKOWY Świadectwo charakterystyki energetycznej - LOKAL UŻYTKOWY Certyfikaty charakterystyki energetycznej

499 zł

Regulacje dotyczące sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków są określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Zasady te służą zapewnieniu zgodności i standardyzacji w tej istotnej dziedzinie.

Podsumowując, świadectwo charakterystyki energetycznej jest niezbędnym narzędziem, które pomaga w efektywnym zarządzaniu energią w budynkach, co przekłada się na oszczędności finansowe i zasobów naturalnych.

 

Dlaczego potrzebujesz świadectwa charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadzonej 28 kwietnia 2023 r., świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przy każdej sprzedaży i wynajmie nieruchomości. Ignorowanie tych regulacji wiąże się z konsekwencjami - grozi grzywna do 5 tys. zł. Notariusz ma obowiązek pouczenia o takiej sankcji podczas sporządzania aktu notarialnego.

Świadectwo jest również kluczowe w kontekście programów dofinansowań, takich jak "Moje ciepło". Świadectwo charakterystyki energetycznej pozwala na uzyskanie dodatkowych środków na remont lub zwrot kosztów związanych z poprawą efektywności energetycznej nieruchomości.

 

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Od 2015 roku, na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, istnieje obowiązek przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcy lub najemcy w momencie sprzedaży lub wynajmu budynku lub jego części. Wcześniej, od 2009 roku, ten obowiązek był zapisany w ustawie Prawo budowlane.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest nie tylko przekazywane nabywcom i najemcom, ale również musi być wywieszone w widocznym miejscu dla budynków publicznych o powierzchni powyżej 250 m², takich jak organy wymiaru sprawiedliwości, prokuratura, organy administracji publicznej, a także dla budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m², w których świadczone są usługi dla ludności.

Oprócz tego, od 28 kwietnia 2023 r., inwestor jest zobowiązany do załączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Wyjątkiem są domy o powierzchni do 70 m² przeznaczone do własnych celów mieszkaniowych.

Zasady te podkreślają istotność efektywnej gospodarki energetycznej i pomagają w podnoszeniu świadomości o znaczeniu oszczędności energii zarówno dla właścicieli, najemców, jak i użytkowników budynków.

 

Jakie informacje zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ustandaryzowanym dokumentem, a jego wzór jest regulowany przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Zawiera ono zestaw kluczowych parametrów technicznych nieruchomości, w tym szczegółowy opis zapotrzebowania energetycznego. Istotne elementy świadectwa to również adres i fotograficzne przedstawienie obiektu.

Świadectwo zawiera także dane kontaktowe osoby, która je sporządziła, co jest gwarancją profesjonalizmu i odpowiedzialności za prawidłowe przygotowanie dokumentu. To ważne narzędzie, które umożliwia ocenę efektywności energetycznej nieruchomości, dając jednocześnie przejrzysty obraz jej specyfikacji.

 

Kto potrzebuje świadectwa charakterystyki energetycznej?

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkiem, który zależy od statusu prawnego osoby oraz celu sporządzenia tego dokumentu. Właściciel lub zarządca budynku zleca sporządzenie świadectwa w przypadku sprzedaży lub najmu. Podobnie, osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zleca to w przypadku zbycia tego prawa lub najmu lokalu.

Inwestor jest zobowiązany do zlecenia sporządzenia świadectwa przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. To podkreśla wagę efektywnego zarządzania energią już na wczesnym etapie planowania i budowy.

W przypadku sprzedaży lub najmu budynku, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Jeżeli transakcja dotyczy części budynku, na przykład lokalu, sporządzane jest świadectwo dla tej części budynku. Ważne jest, aby pamiętać, że nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

Świadectwo charakterystyki energetycznej odgrywa kluczową rolę w promowaniu efektywności energetycznej i jest istotnym narzędziem dla właścicieli, najemców i inwestorów.

 

Kto wydaje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi od 2023 roku, świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzić jedynie osoba wpisana do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. To ważne uściślenie podkreśla wysokie standardy kompetencji i doświadczenia, które są wymagane od audytorów prowadzących takie oceny.

Co więcej, dla wygody klientów, świadectwo energetyczne można nabyć online. Istnieje wiele stron internetowych, które świadczą tę usługę, współpracując z doświadczonymi audytorami. To oznacza, że bez względu na to, czy jesteś właścicielem, najemcą czy inwestorem, łatwo jest zdobyć potrzebne świadectwo charakterystyki energetycznej dla twojego budynku lub części budynku.

Uzyskanie świadectwa to kluczowy krok w kierunku efektywnej gospodarki energetycznej, co przyczynia się do oszczędności kosztów i poprawy wydajności energetycznej twojego budynku.

 

Jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem o 10-letniej ważności, licząc od dnia jego sporządzenia. Jeśli świadectwo zostało przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.), zachowuje ono ważność przez okres, na który zostało sporządzone. Warto zwrócić uwagę, że istnieją określone sytuacje, które mogą spowodować przedwczesną utratę ważności świadectwa.

Świadectwo traci ważność przed upływem 10 lat, jeżeli przeprowadzone zostaną roboty budowlano-instalacyjne, które wpłyną na charakterystykę energetyczną budynku lub jego części. Przykłady takich prac mogą obejmować wymianę okien, źródła ciepła lub docieplenie budynku. W takim przypadku, konieczne jest sporządzenie nowego świadectwa, aby odzwierciedlić zmiany w zużyciu energii.

To podkreśla znaczenie regularnej aktualizacji świadectwa charakterystyki energetycznej, zwłaszcza po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych, które mogą znacząco poprawić efektywność energetyczną budynku. 

Wszystko, co musisz wiedzieć o Świadectwie Charakterystyki Energetycznej>>>

Jak uniknąć kary za brak świadectwa Charakterystyki Energetycznej?>>>

Poprzedni artykuł Następny artykuł